Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Ιατρικός Φάκελος

Εισαγωγή Το Ευρωπαϊκό Έργο epSOS 1.1. Πιθανά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα χρήσης του epSOS (για το patient summary) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιθανά προβλήματα κατά την εφαρμογή του. 1.2. Δύο σενάρια για patient summary και e-prescription τα οποία θα μπορούσαν να αναφέρονται στο epSOS. 1.3. Οι τέσσερις βασικές προϋποθέσεις για την πλήρη εφαρμογή των σεναρίων χρήσηςΣυνεχίστε να διαβάζετε «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Ιατρικός Φάκελος».

Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί ∙ Εφαρμογή τηλεϊατρικής στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας ∙ Γιατί Χρειαζόμαστε την Η –Υγεία

Εισαγωγή Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί 1.1. Προβλήματα που σχετίζονται με την ελλιπή κωδικοποίηση, τη μη κωδικοποίηση υλικών ή τη μη κοινά αποδεκτή κωδικοποίηση Πρακτικές εφαρμογής υπηρεσιών e-Health 2.1 Σημεία της Καλής Πρακτικής εφαρμογής υπηρεσιών e-Health στη Σκωτία 2.2  Μεταφορά του ανωτέρω παραδείγματος στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Γιατί έχουμε ανάγκη την ηλεκτρονική υγεία; 3.1 Σημείο το οποίοΣυνεχίστε να διαβάζετε «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί ∙ Εφαρμογή τηλεϊατρικής στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας ∙ Γιατί Χρειαζόμαστε την Η –Υγεία».

Προσεγγίζοντας πολιτισμικά το ευρύ κοινό: Η οργάνωση μιας μουσειακής έκθεσης

Εισαγωγή Μουσειακή έκθεση Έννοια, Στόχοι και είδη Εκθέσεων Περιοδική έκθεση με θέμα «Κυκλαδικά Ειδώλια» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Οργάνωση της Έκθεσης Παρουσίαση των Εκθεμάτων Επιδιωκόμενοι Στόχοι και Μέθοδοι Μεταφοράς Πληροφοριών στο Κοινό Επίλογος Βιβλιογραφία Πίνακας Εικόνων

Κατοικία, Οργάνωση Οικιακού Χώρου & Αρχαία Ελληνική Κοινωνία

Εισαγωγή Τύποι οικιών και η διαμόρφωσή τους Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου Αρχαϊκή Περίοδος iii. Κλασική Περίοδος Ελληνιστική Περίοδος Συμπεράσματα σχετικά με τις σύγχρονες κοινωνικές δομές κάθε εποχής Επίλογος Βιβλιογραφία

Διαδικαστική και Μεταδιαδικαστική Αρχαιολογία: Το παράδειγμα του νεολιθικού οικισμού Διμηνίου

Εισαγωγή Οι βασικές θέσεις της Νέας ή Διαδικαστικής Αρχαιολογίας Μεταδιαδικαστική Αρχαιολογία Η απάντηση της Μεταδιαδικαστικής Αρχαιολογίας στη Διαδικαστική Αρχαιολογία Η ερμηνευτική της προσέγγιση στη μελέτη της πολιτισμικής εξέλιξης Ο νεολιθικός οικισμός του Διμηνίου Διαδικαστική Προσέγγιση Μεταδιαδικαστική Προσέγγιση Επίλογος Βιβλιογραφία