Μια τυχαία συνάντηση

Δεν μπορεί. Σύμπτωση θα είναι. Γιώργος Ευθυμίου; Ε, το “Ευθυμίου” είναι συχνό επίθετο, πόσο μάλλον και το “Γιώργος”. Αλλά και δικηγόρος; Δεν ήθελα να ήταν αυτός, μακάρι Θεέ μου να μην ήταν αυτός. Στριφογύριζαν αυτές οι σκέψεις στο μυαλό μου και ένας κόμπος ανέβηκε από το στομάχι στον οισοφάγο μου. Η λίστα των δικηγόρων ήτανΣυνεχίστε να διαβάζετε «Μια τυχαία συνάντηση».

Πάροχοι και Τρόποι Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

Εισαγωγή Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα 1.1. Δημόσιοι Πάροχοι Υγείας  1.1.1. Δημόσιοι Φορείς Πρωτοβάθμιας Παροχής Φροντίδας  1.1.2. Δημόσιοι Φορείς Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Παροχής Φροντίδας 1.2. Ιδιωτικοί Πάροχοι Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στην Ελλάδα Συνύπαρξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στην Ελλάδα. Ματιά στο Μέλλον 3.1. Προτάσεις για τη συνύπαρξη Δημοσίου και ΙδιωτικούΣυνεχίστε να διαβάζετε «Πάροχοι και Τρόποι Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα».

Οικονομικοί Στόχοι στον Τομέα της Υγείας Οικονομικοί Στόχοι στον Τομέα της Υγείας

Εισαγωγή Επίτευξη Οικονομικών Στόχων στον Τομέα της Υγείας 1.1. Οικονομικοί Στόχοι 1.2. Ληφθέντα Μέτρα 1.3. Επίτευξη Οικονομικών Στόχων Ήταν οι στόχοι ορθολογικοί και τεκμηριωμένοι; Οικονομική Βιωσιμότητα των Δημόσιων Παρόχων Υγείας και Εξασφάλιση Προσβασιμότητας 3.1. Το Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Λάρισας 3.2. Η Δράση του Ερυθρού Σταυρού στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και την περιοχή της ΠιερίαςΣυνεχίστε να διαβάζετε «Οικονομικοί Στόχοι στον Τομέα της Υγείας Οικονομικοί Στόχοι στον Τομέα της Υγείας».

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Ελλάδος, ως εργαλείο διοίκησης, για το Π.Ε.Δ.Υ. και η σχέση του με διεθνείς κατευθύνσεις. Προτάσεις Βελτίωσης

Εισαγωγή Ο Βαθμός στον οποίο, στην Ελλάδα, ακολουθείται και υλοποιήθηκε ο Στρατηγικός Σχεδιασμός όπως διαφαίνεται μέσα από το νόμο του Π.Ε.Δ.Υ. σε σχέση με διεθνείς κατευθύνσεις 1.1. Ο νόμος 4238/2004 για το Π.Ε.Δ.Υ. 1.2. Eurobarometer Qualitative Study, Patients involvement & Health 2020 policy framework και η σχέση τους με το Π.Ε.Δ.Υ. α. Eurobarometer Qualitative Study,Συνεχίστε να διαβάζετε «Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Ελλάδος, ως εργαλείο διοίκησης, για το Π.Ε.Δ.Υ. και η σχέση του με διεθνείς κατευθύνσεις. Προτάσεις Βελτίωσης».